پوند160.000از
67.00 m2

معرفي

معرفي

ميدان ميدان: 67.00 m2
سال ساخت و ساز سال ساخت و ساز: 2025
فاصله از دريا فاصله از دريا: 150 m

استخر استخر
باشگاه باشگاه
مغازه مغازه
بار بار
تراس تراس

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2