پوند98.500از
41.00 m2

معرفي

معرفي

ميدان ميدان: 41.00 m2
فاصله از دريا فاصله از دريا: 5 mins

استخر استخر
باشگاه باشگاه
مغازه مغازه
داروخانه داروخانه
رستوران رستوران
بار بار
دستگاه خودپرداز دستگاه خودپرداز

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2