پوند111.000از
45.00 m2

معرفي

معرفي

ميدان ميدان: 45.00 m2
سال ساخت و ساز سال ساخت و ساز: 2025
فاصله از دريا فاصله از دريا: 300 m
تعداد طبقات تعداد طبقات: 10

استخر استخر
باشگاه باشگاه
مغازه مغازه
رستوران رستوران
بار بار
بالكن بالكن

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2