پوند280.000از
210.00 m2

معرفي

معرفي

ميدان ميدان: 210.00 m2
سال ساخت و ساز سال ساخت و ساز: 2026
فاصله از دريا فاصله از دريا: 400 m

استخر استخر
باشگاه باشگاه
رستوران رستوران
بار بار
تراس تراس
بالكن بالكن

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2