پوند72.000از

معرفي

معرفي

سال ساخت و ساز سال ساخت و ساز: 2023
فاصله از دريا فاصله از دريا: 50 m

استخر استخر
باشگاه باشگاه
مغازه مغازه
رستوران رستوران
بار بار

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2