پوند162.000از
68.00 m2

معرفي

معرفي

ميدان ميدان: 68.00 m2
سال ساخت و ساز سال ساخت و ساز: 2025
فاصله از دريا فاصله از دريا: 5 mins

استخر استخر
باشگاه باشگاه
مغازه مغازه
رستوران رستوران

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2