AKANTHOU VILLAGE

AKANTHOU VILLAGE

AKANTHOU VILLAGE

پوند595.000از
Tatlisu
286.00 m2

معرفي

معرفي

مكان مكان: Tatlisu
ميدان ميدان: 286.00 m2
سال ساخت و ساز سال ساخت و ساز: 2025
فاصله از دريا فاصله از دريا: 7 mins

استخر استخر
باشگاه باشگاه

portfolio item photo
پوند277.000از
86.33 m2
portfolio item photo
پوند315.000از
123.16 m2
portfolio item photo
پوند275.000از
DEL MAR
Esentepe
106.50 m2