Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Umowa UAS TRADING LTD dotycząca strony internetowej reguluje warunki korzystania ze strony internetowej https://cypruslife.estate w Internecie (zwana dalej stroną internetową).

Korzystanie z usług witryny oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Politykę i określone w niej warunki przetwarzania jego danych osobowych; w przypadku braku zgody na te warunki użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z Witryny. 

Witryna szanuje prywatność każdego odwiedzającego, który korzysta z usług naszej Witryny. Stworzyliśmy tę sekcję, aby poinformować Cię o naszej polityce prywatności, a także o warunkach, na jakich dane, które od Ciebie zbieramy, będą wykorzystywane. Przed skorzystaniem z naszego portalu i przekazaniem za jego pośrednictwem jakichkolwiek danych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

1. Zakres i akceptacja Polityki prywatności

1.1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Umowy z użytkownikiem (zwanej dalej "Umową").

1.2  Witryna uznaje znaczenie prywatności informacji Użytkowników naszej Witryny.

1.3. Nasza Polityka Prywatności opisuje, jakie dane osobowe i informacje, które użytkownik może przesłać za pośrednictwem Internetu do naszej Witryny lub w inny sposób nam przekazać ("Dane Osobowe"), są przez nas gromadzone i w jaki sposób Dane Osobowe mogą być przez nas wykorzystywane. Ponadto, niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zgromadzone Dane Osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez użytkownika.

1.4. Dane osobowe użytkowników są chronione i przetwarzane przez nas zgodnie z Polityką prywatności. Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed podaniem jakichkolwiek Danych Osobowych.

1.5. Korzystając z usług naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

1.6. W przypadku rozbieżności między zasadami niniejszej Polityki Prywatności a innymi postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają te ostatnie.

2. Dane osobowe

2.1. Użytkownik może korzystać z Witryny bez uprzedniej rejestracji, jednak dostęp do niektórych funkcjonalnych części Witryny może wymagać rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia pola informacyjne (niektóre z nich są obowiązkowe) i podaje prawidłowy adres e-mail. Jeśli użytkownik odmówi podania Danych Osobowych, nie będzie mógł uzyskać dostępu do niektórych części Witryny. Ponadto nie będziemy w stanie odpowiadać na zapytania użytkowników.

2.2. Administracja witryny gromadzi dwa rodzaje informacji o użytkowniku:

dane osobowe, które Użytkownik celowo ujawnił Administracji Witryny w celu korzystania z zasobów Witryny;

informacje techniczne automatycznie zbierane przez oprogramowanie Witryny podczas jej odwiedzania. Podczas wizyty Użytkownika w Witrynie informacje ze standardowych dzienników serwera (dzienniki serwera) automatycznie stają się dostępne dla usługi wsparcia. Obejmuje to adres IP komputera Użytkownika (lub serwera proxy, jeśli jest używany do uzyskiwania dostępu do Internetu), nazwę dostawcy Internetu, nazwę domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, informacje o witrynie, z której Użytkownik przeszedł do Witryny, strony Witryny odwiedzane przez Użytkownika, datę i godzinę tych wizyt, pliki przesyłane przez Użytkownika. Informacje te są analizowane przez oprogramowanie w formie zagregowanej (bezosobowej) w celu analizy ruchu na Stronie i są wykorzystywane do opracowania propozycji jej ulepszenia i rozwoju. Połączenie między adresem IP a danymi osobowymi Użytkownika nigdy nie jest ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane przez ustawodawstwo kraju, w którym Użytkownik jest rezydentem.

2.3. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych, z wyjątkiem plików cookie i w przypadkach, gdy dane te zostały podane dobrowolnie.

3. Wykorzystanie danych osobowych

3.1. Szanujemy prywatność użytkowników i nie gromadzimy danych osobowych poza Polityką prywatności.

3.2. Przechowujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z Polityką prywatności i zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

3.3. Świadcząc usługi w zakresie korzystania z Witryny, Administracja Witryny, działając rozsądnie i w dobrej wierze, uważa, że Użytkownik: posiada wszystkie niezbędne prawa umożliwiające mu korzystanie z dostarczonych danych;

• wskazuje wiarygodne informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Witryny;

• jest świadomy, że informacje zamieszczone na Stronie mogą stać się dostępne dla innych Użytkowników, mogą być przez nich kopiowane i rozpowszechniane;

• jest świadomy, że niektóre rodzaje informacji przekazywanych przez niego innym Użytkownikom podczas korzystania z Witryny nie mogą zostać usunięte przez samego Użytkownika.

3.4. Administracja Witryny nie weryfikuje dokładności otrzymanych (zebranych) informacji o Użytkownikach.

3.5. Administracja Witryny ma prawo ustawić ograniczenia w korzystaniu z usług dla wszystkich Użytkowników lub dla niektórych kategorii Użytkowników, w tym: obecność / brak niektórych funkcji usługi, zgodnie z informacjami wypełnionymi w formularzu rejestracyjnym podczas tworzenia nowego konta Użytkownika na portalu.

3.6. Jeśli formularz z danymi osobowymi nie zostanie całkowicie wypełniony, może to spowodować częściowe lub całkowite zablokowanie dostępu do witryny.

3.7. Właściciele Portalu nie sprzedają ani nie udostępniają Danych Osobowych osobom trzecim. Dzięki otrzymanym danym możemy utrzymywać, chronić, rozwijać istniejące usługi portalu, a także tworzyć nowe.

3.8. Możemy udostępniać zagregowane informacje nieosobowe wszystkim użytkownikom i naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny. Mogą one być wykorzystywane na przykład do zilustrowania trendów w korzystaniu z naszych usług.

3.9. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych i przetwarzane przy użyciu zautomatyzowanych systemów.

4. Korzystanie z plików cookie

4.1. Możemy używać plików cookie do zbierania informacji o odwiedzających naszą Witrynę, takich jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, data i godzina wizyty. Plik cookie to niewielka informacja wysyłana do przeglądarki i przechowywana na dysku twardym komputera. Używamy plików cookie wyłącznie do śledzenia korzystania z naszej Witryny oraz oferowanych usług i Produktów..

4.2. Użytkownik może ustawić swój komputer tak, aby zezwalał na pliki cookie lub ich odrzucał. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wyłączała pliki cookie lub zapobiegała i zezwalała na pliki cookie w poszczególnych przypadkach. Jeśli jednak użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nie być w stanie w pełni otrzymywać informacji z witryny. Wiele funkcji witryny stanie się niedostępnych dla użytkownika.

5. Ochrona danych i prywatność

5.1. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika nie są bezprawnie udostępniane stronom trzecim.

5.2. Dostęp do Danych Osobowych mają pracownicy, którzy przestrzegają ścisłych standardów poufności podczas przetwarzania Danych Osobowych i których obowiązki są bezpośrednio z tym związane.

5.3. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność Danych Osobowych gromadzonych przez nas w Witrynie, stosujemy standardowe systemy kontroli dostępu i ochrony hasłem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczną i godną zaufania Witrynę, ale należy pamiętać, że Internet nie jest uważany za bezwarunkowo bezpieczne środowisko, więc nie można w pełni zagwarantować prywatności Danych Osobowych dostarczonych przez użytkownika lub materiałów przesyłanych za pośrednictwem Witryny lub poczty elektronicznej. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika podczas ich przesyłania przez Internet.

5.4. Mimo że użytkownik udziela nam zgody na wykorzystanie swoich danych, jest ich właścicielem. Zaufanie użytkownika jest dla nas ważne, dlatego nigdy nie udostępniamy nikomu jego danych, z wyjątkiem następujących przypadków:

za zgodą użytkownika;

poprzez wcześniejsze powiadomienie użytkownika, w szczególności poprzez powiadomienie użytkownika w niniejszej Polityce prywatności; lub poprzez usunięcie z danych użytkownika jego imienia i nazwiska oraz wszelkich informacji, które mogłyby go zidentyfikować.

5.5. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do dostarczania produktów i usług, w tym tych opisanych powyżej, użytkownikowi i innym użytkownikom. Ogólnie rzecz biorąc, informacje powiązane z kontem użytkownika są przechowywane do momentu jego usunięcia.

5.6. Udostępniamy dane użytkownika firmom, organizacjom lub osobom niezwiązanym z https://cypruslife.estate, w przypadku, gdy mamy w dobrej wierze przekonanie, że uzyskanie, wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadniony sposób konieczne do: przestrzegania lub stosowania się do obowiązującego prawa, przepisów, nakazu sądowego lub wykonalnego wniosku agencji rządowej;

• egzekwować Warunki użytkowania lub badać ich ewentualne naruszenia;

• wykrywać, powstrzymywać lub w inny sposób zapobiegać oszustwom, a także rozwiązywać problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem;

• ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa założycieli i Witryny, naszych użytkowników lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z wymogami i zezwoleniami prawa.

6. Nieletni

6.1. Ponieważ szanujemy prywatność osób niepełnoletnich i przestrzegamy przepisów mających na celu ochronę dzieci, osoby poniżej 18 roku życia nie powinny podawać żadnych Danych osobowych. Nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych osób niepełnoletnich.

6.2. Nasza Witryna nie została zaprojektowana ani przeznaczona do gromadzenia Danych Osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Prosimy rodziców o nadzorowanie dzieci korzystających z Internetu.

7. Prawo do zmiany, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych

7.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, ich modyfikacji lub aktualizacji, a także do ich usunięcia. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkownika były aktualne, dokładne i kompletne.

7.2. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@cypruslife.estate

8. Biuletyn informacyjny 

8.1. Witryna ma prawo do wysyłania Użytkownikowi z umiarkowaną częstotliwością wiadomości reklamowych i informacyjnych zawierających informacje o aktualnych rabatach, ofertach specjalnych prezentowanych wyłącznie w Witrynie https://cypruslife.estate, a także wiadomości firmowe.

9. Żądania użytkowników

9.1. Użytkownicy mają prawo do wysyłania swoich żądań do Administracji Strony, w tym żądań dotyczących wykorzystania ich Danych Osobowych, w formie dokumentu elektronicznego.

9.2. Żądanie wysłane przez Użytkownika musi zawierać następujące informacje:

• numer głównego dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika lub jego przedstawiciela;

• informacje o dacie wydania określonego dokumentu i organie, który go wydał;

• informacje potwierdzające uczestnictwo Użytkownika w relacjach z Administracją Serwisu (w szczególności informacje dotyczące rejestracji w Serwisie);

• podpis Użytkownika lub jego przedstawiciela.

9.3. Administracja Strony zobowiązuje się do rozpatrzenia i wysłania odpowiedzi na wniosek Użytkownika w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

9.4. Cała korespondencja otrzymywana przez Administrację Strony od Użytkowników (odwołania w formie elektronicznej) odnosi się do informacji o ograniczonym dostępie i nie jest ujawniana bez pisemnej zgody Użytkownika. Dane osobowe i inne informacje o Użytkowniku, który wysłał prośbę, nie mogą być wykorzystywane bez specjalnej zgody Użytkownika, z wyjątkiem odpowiedzi na temat otrzymanej prośby lub w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zawartość Witryny, w tym teksty, znaki, logo, diagramy, zdjęcia, filmy, dźwięki, muzyka, układ, projekt, know-how, technologia itp. są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i innymi prawami intelektualnymi lub przemysłowymi. własność, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w Witrynie.

10.2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Witryny oraz do informacji gromadzonych przez tę Witrynę i za jej pośrednictwem. Nie ma ona zastosowania do innych witryn i nie ma zastosowania do witryn osób trzecich, z których można utworzyć łącza do tej strony.

10.3. Polityka zmian

Zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzane do niniejszej Polityki od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, w tym w przypadku zmiany wymogów prawnych.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych Zasadach, na Stronie zostanie zamieszczone stosowne powiadomienie wraz ze wskazaniem daty wejścia zmian w życie. Jeśli w określonym terminie użytkownik nie odmówi ich akceptacji na piśmie, będzie to oznaczać, że wyraża zgodę na odpowiednie zmiany w Polityce.

Prosimy o okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach lub uzupełnieniach.

Niniejsza Polityka oraz relacje między użytkownikiem a Stroną powstałe w związku ze stosowaniem Polityki Prywatności podlegają prawu Tureckiej Republiki Cypru Północnego.