Północna część wyspy przyciąga inwestorów nie tylko luksusowymi inwestycjami mieszkaniowymi, ale także tętniącą życiem gospodarką. W tym artykule chcemy podzielić się najważniejszymi zaletami wyboru tego regionu.

  • Niskie podatki. Większość krajów na świecie nie uznaje TRNC, więc umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mają zastosowania do tego regionu. Oznacza to, że podatki są płacone tylko w kraju rejestracji spółki, a nie w kraju, w którym generowany jest dochód. Co więcej, stawki podatkowe na Cyprze Północnym są bardzo niskie - podatek od osób prawnych wynosi 5%, VAT 5%, a podatek dochodowy od osób fizycznych waha się od 0% do 37% w zależności od poziomu zarobków.
  • Aby otworzyć spółkę na Cyprze Północnym, wymagany jest minimalny kapitał zakładowy (od 120 000 USD w przypadku pełnej własności zagranicznej), kopie paszportów i zaświadczenia o niekaralności dla wszystkich założycieli oraz zarejestrowana siedziba. Proces rejestracji trwa od kilku dni do kilku tygodni w zależności od rodzaju spółki i jej zakresu.
  • Wsparcie rządowe. Cypr Północny jest zainteresowany rozwojem swojej gospodarki i przyciągnięciem zagranicznych inwestorów. W związku z tym zapewniane są różne korzyści i zachęty dla firm, takie jak zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze pięć lat działalności, dotacje na wynagrodzenia pracowników, zapewnienie gruntów pod budowę na korzystnych warunkach i wiele innych.
  • Duży potencjał wzrostu. Cypr Północny oferuje wiele obiecujących obszarów dla biznesu, takich jak turystyka, nieruchomości, edukacja, rolnictwo i energetyka. Napływ turystów na wyspę stale rośnie, a popyt na nieruchomości przewyższa podaż. Cypr Północny jest również popularny wśród studentów z różnych krajów, którzy przyjeżdżają tu w celu zdobycia wysokiej jakości wyższego wykształcenia.