Cypr Północny, ten niezwykły zakątek wyspy Cypr, mimo braku pełnego uznania międzynarodowego, oferuje znakomite perspektywy dla inwestorów zagranicznych. Jednym z najbardziej wyjątkowych korzyści jest możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt, zwanej również "złotą wizą", w ramach programu inwestycyjnego.

Program inwestycyjny Cypru Północnego umożliwia osobom, które zainwestują co najmniej 150 000 USD w nieruchomość lub firmę na terytorium Republiki, uzyskanie zezwolenia na pobyt. Posiadanie zezwolenia na pobyt daje inwestorowi wszystkie prawa i przywileje wynikające z bycia rezydentem kraju.

Aby uzyskać upragniony status rezydenta, należy złożyć wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Cypru Północnego, przedstawiając dowód tożsamości, informacje o stabilności finansowej oraz opis projektu inwestycyjnego. Cały proces aplikacyjny może trwać od trzech do sześciu miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że posiadanie zezwolenia na pobyt na Cyprze Północnym nie upoważnia do swobodnego podróżowania po innych krajach Unii Europejskiej, które formalnie przynależy do południowej części wyspy.