Wiele już mówiliśmy o atrakcyjności inwestycyjnej Cypru Północnego. Dziś jednak chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo środków, które zainwestowałeś lub planujesz zainwestować w nieruchomości na wyspie.

Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy małą instrukcję.

  • Wybierz nieruchomość tylko z tureckim lub wymiennym tytułem własności. Pozwoli to zminimalizować ryzyko związane z własnością gruntu, na którym znajduje się nieruchomość.
  • Kupuj tylko od renomowanych deweloperów i agentów nieruchomości, którzy są licencjonowani i cieszą się dobrą opinią na rynku.
  • Podpisz umowę sprzedaży z licencjonowanym prawnikiem.
  • Zarejestruj umowę sprzedaży w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych TRNC i uzyskaj pozwolenie na zakup od Rady Ministrów TRNC.
  • Zawrzyj umowę ubezpieczenia nieruchomości, chroniącą ją przed ewentualnymi sporami lub roszczeniami.

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo inwestycji, ponieważ rynek nieruchomości na Cyprze Północnym przyciąga coraz więcej inwestorów. Postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, aby mieć większą pewność co do bezpieczeństwa swoich finansów.